• deutsch
 • english
 • F u n d a ț i a   pentru  meşteşuguri tradiționale   A p o l d u  de  S u s

  Responsabil pentru planificare, realizare suportul şi administrarea acestori pagini web este:


  Mann Maria

  Fundatia Grosspold

  RO- 557151 Apoldu de Sus nr. 231

  judeţul Sibiu

  România

  Email: i n f w e go @ g r o s s p o l d . netr o 


  Denumirea fundației

  Fundația pentru mesteșuguri tradiționale Grosspold


  Forma juridică: personalitate juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, independentă, apolitică.

  Sediul fundaţiei: Apoldu de Sus, nr. 231, cod poştal 557151, oraşul Miercurea Sibiului, judeţul Sibiu, România.


  Adresa:

  Fundatia Grosspold

  RO- 557151 Apoldu de Sus nr. 231

  judeţul Sibiu

  România


  Consiliul director: Mann Maria; Tudor Stefan; Gherman Ioan Ovidiu

  Pagină web pe internet: www.grosspold.ro

  Contact: Email: i n f w e go @ g r o s s p o l d . netr o 

  Cod de identificare fiscală: C.I.F.: 34023556 / 27.01.2015

  Certificat de înregistrare fiscală: Seria A Nr. 1107515

  Certificat de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial: Nr 1/03.10.2014 eliberat de Judecătoria Sălişte 557225 județul Sibiu

  Registrarea în registrul național Român: 16728/B/2014


  Cont bancar: la BCR

  Titular cont:            Fundatia Grosspold

  BIC/SWIFT-Code: RNCBROBU

  IBAN:                      RO56 RNCB 0232 1451 5925 0004 (pentru EUR )

  IBAN:                      RO40 RNCB 0232 1451 5925 0001 (pentru RON/LEI )


  Excluderea răspunderii

  Vizitând și utilizând aceste pagini web, acceptaţi automat termenii și condiţiile descrise pe această pagină.


  Drepturile pentru conţinut

  grosspold.ro își rezervă toate drepturile pentru conţinutul acestori pagini web. Nu este permis copiatul, vânzarea sau distribuirea conţinutului sau a unei parţi a acesteie fără a avea în prealabil acordul în scris al consiliului director al fundaţiei.


  Linkuri spre grosspold.ro

  Este permis crearea de linkuri de la alte pagini spre grosspold.ro daca reiese ca este vorba despre pagina noastră şi daca conținutul acestori pagini nu sunt contradictorii scopului fundației nostre.


  Folosirea

  grosspold.ro poate conţine linkuri spre alte pagini web, care nu sunt proprietatea acestori pagini web. Aceste pagini web nu își asumă responsabilitatea pentru conţinutul și utilizarea a oricărori altor pagini web.

  Utilizarea acestori pagini web este permis numai in interes personal și non-comercial.


  Confidenţialitate

  Toate informaţiile furnizate de utilizatorii acestori pagini web vor rămâne confidenţiale.

  grosspold.ro nu va folosi aceste informaţii decât în scop descris. Nu va folosi datele utilizatorilor pentru a trimite reclame publicitare nesolicitate.


  -----------------------

  Protectia datelor


  Politica prelucrării datelor cu caracter personal

  Fundația noastră respectă caracterul privat si securitatea prelucrării datelor cu caracter personal a fiecarei persoane care se află în contact sau în relație cu noi.


  Conform dispozițiilor legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si a legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecția vieții private, fundația noastă administrează in condiții de siguranța si exclusiv pentru scopurile prezentate mai jos datele personale care sunt furnizate.


  In conformitate cu dispozițiile legii nr. 677/2001, persoanele inregistrate de noi au dreptul la informare asupra datelor salvate la noi, drept de intervenție asupra datelor, drept de opoziție, dreptul de a se adresa justiției.


  Orice informație furnizata de catre persoanele afectate, va fi folosită numai în scopul cunoscut de acestea după ce și-au dat consimțământul pentru aceasta.


  Datele personale pot fi actualizate sau sterse din baza de date, prin cerere scrisă și trimisă la sediul fundației sau prin cerere trimisă prin email la adresa fundației.


  Utilizarea sitului nostru web este posibilă fără specificarea datelor cu caracter personal. Nu folosim cookie.


  Scopul colectării datelor

  Deținem datele persoanelor membrii a consiliului director al fundației noastre pentru care conform legii ONG trebuie să fie publicate oficial numele și prenumele acestora.


  Totdată colectăm datele membrilor simpatizanți a fundatiei noastre cu scopul de a-i putea informa cu privire la activitati desfășurate, evenimente si campanii.


  Securitatea datelor colectate

  Fundația nu va dezvălui unei terțe parți niciuna dintre datele deținute fără acordul persoanelor vizate în afara oficiilor cu drept legal cum ar fi oficiul fiscal și operatorilor contabili a fundației.

  Fundația nu va comercializa și schimba aceste date cu alte persoane fizice sau juridice .

  -----------------------


  Sector protejat

  La aceste documente au acces persoanele împuterncite: Cenzor, Financiar, Contabili, ...

  Fundaţia: Act Constitutiv, Statut, Registrarea Fundaţiei: Originale

  Contabilitate, Procese verbale, Rapoarte de activitate:

  2014 Originale

  2015 Originale

  2016 Originale

  2017 Originale

  2018 Originale