• deutsch
 • english
 • F u n d a ț i a   pentru  meşteşuguri tradiționale   A p o l d u  de  S u s

  Idee, Visuri, Social


  Există multe posibilităţi pentru activităţi de utilitate publică in Apoldu de Sus şi împrejurime. Necesitatea populaţiei este mare şi totodată există în localitate multe clădiri la momentul de față neutilizate.


  Aceasta este o colectare de idei, de visuri şi de posibilități de ajutor in domeniul social, cu speranța că măcar câteva pot fi realizate şi să putem continua şi cu altele.


  Copii


  Întâlniri și pentru vârstnici


  Necesitate de ajutor sanitar

  Fundația la momentul actual pune la dispoziție pentru îngrijire cu termen scurt de paturi de spital, scaune cu rotile, scaune de toaletă, walker. Aceste lucruri deja au putut uşura suferința la câteva persoane: