• deutsch
 • english
 • F u n d a ț i a   pentru  meşteşuguri tradiționale   A p o l d u  de  S u s

  Pentru îndeplinirea scopului fundaţiei, aceasta va avea în vedere să se realizeze, fără a se limita la acestea, în principal următoarele obiective ale fundaţiei:


  Consolidarea experienței peste hotare

  Practicarea schimbului de experienţă în domeniul meşteşugului sau în diverse meserii. Fundaţia va colabora cu meseriaşii /meşteşugarii tradiţionali consacraţi şi cu alte persoane care cunosc meseriile /meşteşugurile tradiţionale şi care sunt recunoscute în comunităţile din care provin ca buni meseriaşi, pentru a învăţa pe cei interesaţi să practice aceste meserii, atât prin însuşirea unor cunoştinţe teoretice, cât mai ales prin activitatea practică desfășurată împreuna şi sub supravegherea acestor persoane.


  Meseriaşi optimistici

  Ne bucurăm de meşteşugari şi meseriaşi, care cunoscând în parte situția parțial grea, vin cu multă răbdate şi optimizm aici.

  Ȋn avantaj sunt meseriile care pot fi executate şi de care este nevoie în mediul rural, ca să poată fi efectuate aici în favoarea comunității rurale.


  Constiința pentru avantajului educației, Salvarea patrimoniului

  Formarea profesională î-şi merită efortul! Prin arătare şi împărtăşirea calificării se va obține prima impresie pentru perspective posiblile.

  Fundaţia va avea în vedere responsabilizarea tinerilor în conservarea meşteşugurilor, promovând în mod special tehnicile tradiţionale de lucru şi cu materiale naturale, producerea rezultatelor durabile şi pastrarea patrimoniului.

  Prin aceste activităţi pot fi spriinițe şi familii nevoiaşe la formarea profesională a copiilor şi la cursuri organizate de instituții caritative.


  Activități comunale

  Participarea la diverse activităţi organizate de instituţiile publice şi autorităţile locale care au ca obiect acţiuni caritabile sau educative inclusiv educaţia civică a membrilor comunităţii.

  Participarea la acţiuni alături de instituţii publice, culte religioase sau alte organizaţii pentru integrarea unor categorii de persoane în viaţa comunităţii prin educaţie şi învăţarea acestora să practice anumite meserii care să le asigure un anumit nivel de prosperitate care să le poată îndepărta de un mediu de viaţă neadecvat.


  Atribuții sociale

  Ajutorarea persoanelor vârstnice în gospodărie şi acordarea de sprijin material, de asistenţă sanitară sau psihologică. Înfiinţarea unor aşezăminte prin care să se acorde asistenţă şi sprijin acestei categorii de persoane este un obiectiv, pe care în timp fundaţia îl are în vedere.

  Stabilirea unor legături cu reprezentanţii locali ai cultelor religioase şi /sau ai autorităţilor locale pentru îngrijirea mormintelor.


  Flexibilitate în regiune

  Dacă în Apoldu de Sus nu sunt identificate necesităţi pentru scopurile enumerate, şi dacă există necesităţi identificate în alte localităţi, ajutorul poate fie extins către alte comunităţi locale.


  Delimitare

  Asupra nici unuia dintre scopurile fundaţiei nu poate exista o pretenţie juridică de către orice persoană fizică sau juridică.