• deutsch
 • english
 • F u n d a ț i a   pentru  meşteşuguri tradiționale   A p o l d u  de  S u s

  Fundația


  Denumirea fundației

  Fundația pentru mesteșuguri tradiționale Grosspold


  Forma juridică

  Fundația este on entitate cu personalitate juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, independentă, apolitică.


  Sediul fundaţiei

  Sediul fundaţiei este în:

  RO- 557151 Apoldu de Sus nr. 231

  judeţul Sibiu

  România


  Durata de funcționare a fundației

  Fundația a fost înființată pe durată nedeterminată.


  Registrarea în registrul național Român: 16728/B/2014