• deutsch
 • english
 • F u n d a ț i a   pentru  meşteşuguri tradiționale   A p o l d u  de  S u s

  Promovarea meşteşugului

  Un scop al fundației constă în conservarea, promovarea, învăţarea şi practicarea meşteşugurilor tradiţionale şi a schimbului de experienţă pentru perfecţionarea cunoştinţelor dobândite despre un anumit meşteşug sau meserie.


  Fundaţia îşi propune să acorde suport material şi să asigure cadrul organizaţional şi logistic pentru învăţarea / exersarea / practicarea meşteşugurilor tradiţionale, încurajând schimbul de experienţă şi cunoştinţe, precum şi promovarea persoanelor care practică aceste meşteşuguri.


  Fundaţia promovează buna înţelegere între naţionalităţi, prin ocrotirea patrimoniului cultural al fiecăreia, ca şi respectarea şi întreţinerea acestui patrimoniu.


  Rezultatul pentru un scop bun

  Lucrările realizate în cadrul activităţii de pregătire pot fi donate la instituţii sociale sau vor fi folosite mai departe pentru scopurile fundaţiei.


  Angajament social

  Fundaţia se va implica în viaţa socială a comunităţii locale pentru întrajutorare şi pentru ajutorul persoanelor defavorizate.


  Fundaţia urmăreşte exclusiv şi nemijlocit scopuri nonprofit şi scopuri caritabile.


  Fundaţia promovează buna înţelegere între persoane şi întrajutorarea între vecini privind toate aspectele vieţii persoanelor şi a familiilor -întrajutorare la realizarea unor activităţi în gospodărie, pe câmp, cu ocazia unor evenimente personale /familiale /religioase precum şi cu ocazia oricăror evenimente sau sărbători ale comunităţilor respective.


  Fundaţia se va implica în viaţa socială a comunităţii locale în crearea sau ajutorarea unor instituţii pentru educaţia copiilor şi tinerilor – grădiniţă, şcoală de meserii – precum şi a unor aşezăminte sociale - cămin pentru bătrâni sau pentru alte categorii defavorizate. Fundaţia îşi propune să ajute persoane nevoiaşe pentru ca acestea să beneficieze de un trai decent și demn.


  Fundaţia va acorda atenţie cinstirii înaintaşilor, se va implica în întreţinerea cimitirelor.


  Fundaţia poate desfăşura orice alte activităţi cu caracter accesoriu şi în strânsă legătură cu scopul său principal.


  Asupra nici unuia dintre scopurile fundaţiei nu poate exista o pretenţie juridică de către orice persoană fizică sau juridică.